Kirkegårde


Kirkegårde og gravsteder

I Danmark er det mest almindelige -  at afdøde  begraves enten i en kiste eller i en urne på en anerkendt kirkegård. Der findes ofte de samme typer gravsteder til både urner og kister.

Fx. kan en kiste også begraves i den Anonyme plæne eller i  plænen med liggesten (plade), hvis dette tilbydes/forefindes på det pågældende sted.

Der skal dog altid spørges på de forskellige kirkegårde, idet individuelle regler er gældende. Kirkegårdslederen eller graveren det pågældende sted kontaktes.

En undtagelse gælder dog for urner, idet de kan begraves i privat jord - se næste afsnit.

Alternative gravsteder

Urner kan begraves i privat jord, hvis der er ansøgt og givet tilsagn om dette fra offentlig side.

Grunden eller ejendommen, hvor urnen ønskes nedsat -  skal som udgangspunkt være på mindst 5000 kvadratmeter.

Se mere under urnenedsættelse i privat jord >

Askespredning over åbent hav

Ligeledes er der mulighed for at få afdødes aske spredt ud over havet, hvis dette ønskes. Der er dog nogle bestemte regler der skal overholdes.

Se mere under askespredning over åbent hav >

Skovkirkegårde

Ved nogle kirkegårde er der nu oprettet områder udformet som ”Skovkirkegård”, hvor det er muligt at få sin kiste eller urne gravsat.

Spørg den pågældende

Skovkirkegård, idet nogle kun tilbyder urnebegravelser, idet det stiller større krav til en kistegrav pga. graveforhold, dybe trærødder etc.

Gravfred

I Danmark skal en kistegrav fredes i mindst 20 år - en urne i mindst 10 år - rent lovmæssigt (www.retsinformation.dk)

Lokale regler kan dog variere fra dette pga. jordforhold, lokale bestemmelser etc.

Flere steder i udlandet, f.eks. i USA er det muligt at have urnen stående på kaminhylden eller man kan bære rundt med den som man vil – dette er på grund af gravfreden p.t. ikke muligt i Danmark. Ligeledes må asken heller ikke som udgangspunkt deles i flere urner, (der kan dog ansøges om tilladelse ved Stiftsøvrigheden i pågældendes stift, hvis f.eks. en del af familien bor i USA og ligeledes ønsker et gravsted det.

jernekirke