Urner


Hos Fyhn Bedemandsforretning har vi valgt med øje for naturen -  kun at anvende urner, der er  100 % nedbrydelige.

Urner bruges i forbindelse med kremering, hvor asken efter afdøde anbringes - for senere at blive sat ned på kirkegården, hensat i et kolumbarium eller spredt over åbent hav.
Det er krematoriets personale, der rent praktisk anbringer asken i urnen.

Urnernes forskellige materialer

I Danmark er der et lovkrav om en fredningstid på 10 år. Det vil sige at man som minimum har gravstedet i 10 år. Jordbundsforholdene, lokale bestemmelser etc. på de enkelte kirkegårde -  kan dog bevirke at fredningstiden er længere.

De mest almindelige urner der anvendes i dag, er fremstillet af  materialer,  der er 100% nedbrydelige på mindre end 10 år.

- og det er da også disse urner  -  vi anbefaler til de pårørende, således at vi i fællesskab har tanke på naturen.

Soft Natur Urner

SOFT NATUR URNER

Se flere farver her

Natur Urner

NATUR URNER

Se flere farver her

Heim Urner - Smukt Design

HEIM URNER - SMUKT DESIGN

Se udvalget her

Beyond Life Urner

BEYOND LIFE URNER

Se flere farver her

Ler, Massive Og Sø Urner

LER, MASSIVE OG SØ URNER

Se udvalget her

Urnenedsættelse på kirkegård

Skal urnen sættes ned på en kirkegård er det vigtigt, at man er bekendt med kirkegårdens lokale bestemmelser, samt urnens beskaffenhed/materialer.

Når der skal vælges et gravsted - skal man overveje om gravstedet skal være kendt eller anonymt?

Vælges et Anonymt gravsted - oftest en plæne - skal man være opmærksom på, at det ikke ved alle kirkegårde er tilladt at overvære urnenedsættelsen. Gravstedet kan dog efterfølgende anvises. Det er ligeledes  heller ikke muligt -  at blive sat ned til en evt.  afdød ægtefælle, idet urnerne i den Anonyme plæne sættes ned fortløbende, og gravstedet udløber automatisk efter 10 år  -  og gravstedet kan ikke forlænges.

Nogle kirkegårde tillader dog en plænegrav uden gravsten , hvor det således er muligt at være anonym, hvis dette ønskes - men dog  til en merpris i forhold til den Anonyme plæne.  Ved denne form for gravsted er det således muligt at erhverve brugsretten i et givent antal år - gravstedet kan således forlænges.  Desforuden kan der nedsættes 2 urner, hvorved et ægtepar har mulighed for at blive begravet sammen.  Ved denne form for gravsted er det også tilladt at overvære urnenedsættelsen.

Alternativt kan vælges et almindeligt gravsted/urnegravsted med opretstående gravsten etc. - og hvor der ikke umiddelbart er specielle bestemmelser, der gør sig gældende.

De fleste kirkegårde sætter pris på at - der er tanke på naturen i valget af urner.

Askespredning over havet

Askespredningen skal foregå over åbent hav, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter   -  det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det afgørende er, at der det pågældende sted -  er den fornødne strøm, således at asken hurtigt bliver opløst i vandet. Af samme grund må urnen ikke nedsænkes direkte  i havet uden at den er tømt for asken  -  heller ikke hvis det er et letopløseligt materiale urnen er produceret af. Af samme grund er det således heller  ikke tilladt at sprede asken over landjorden, indsøer eller vandløb.

Ved askespredning er det mest praktisk, at urnens materialer er letopløselige med tanke på naturen - samt at urnen er oplukkelig for de pårørende, idet urnen skal kunne tømmes for asken. Består urnen af biomaterialer kan urnen herefter fyldes med vand og sænkes, idet den i løbet af 3-4 dage er opløst i havvandet. Andet materiale bør bringes i land (dagrenovation).

Det er de pårørende, der skal sørge for at få asken spredt  -  og askespredningen skal foregå på en sådan måde, at den ikke vækker opsigt.