Højtideligheden


Ritualer ved dødsfald

Ved livets store begivenheder har vi som mennesket altid anvendt ritualer.

Disse ritualer har som regel haft en forankring i historien  -  og ritualerne tilfredsstiller et behov for fællesskab og tryghed.

Når vi så mister en af vore kære har vi mere end nogensinde behov for ritualer, hvorfor højtideligheden ved en begravelse eller bisættelse har en betydelig rolle.

Læs mere om begravelse
Læs mere om bisættelse

Aftale omkring højtideligheden

Når pårørende har taget beslutningen omkring, hvor højtideligheden for begravelsen eller bisættelsen skal finde sted, og hvilken præst der ønskes til at forestå begivenheden - tager Fyhn Bedemandsforretning kontakt til pågældende præst med henblik på fastsættelse af stedet for højtideligheden, samt dato og klokkeslet.

Præsten kontakter herefter de pårørende med henblik på en samtale, hvor præsten og pårørende i fællesskab planlægger forløbet af begravelsen eller bisættelsen, vælger salmer etc.

En begravelse eller bisættelse kan være en højtidelig begivenhed  -  der er præget af samvær, varme og så vidt muligt en genspejling af det menneske  -  som højtideligheden omfatter.

Et minde man som pårørende på sigt kan glædes over og bærer med sig resten af livet.

“Vi har alle ret til en værdig afsked”.

Retningslinjer for højtideligheden

Det er præsten i den afdødes bopælssogn, der oftest er begravelsesmyndighed, som afviser eller tager imod pårørendes anmodning om begravelse eller bisættelse. 

Læs mere om retningslinjer for højtideligheden

Hvad skal der ske med dødsboet?

Som arving skal du tage stilling til, hvad der skal ske med afdødes penge, ejendele og eventuelle gæld. Det vil sige, hvad skal der ske med dødsboet? Det sker i samråd med og under vejledning af Skifteretten.

Læs mere om skifteretten