Borgerlig begravelse


Er du ikke medlem af Folkekirken, eller ønsker du bare en højtidelighed uden præstens medvirken?

Så er en borgerlig begravelse eller bisættelse en mulighed for dig. Vi hjælper gerne med afholdelse af en højtidelig ceremoni, der lige netop tager afsæt i dine ønsker.

Vi kan kontaktes på telefon 75 17 13 00.

Borgerlig begravelse - Ikke medlem af Folkekirken

Er den afdøde ikke medlem af Folkekirken  -  har vedkommende ikke krav eller ret til en højtidelighed  afholdt i en kirke med deltagelse af en præst,  - idet der ikke er betalt kirkeskat.

Er der trods dette et ønske - om en højtidelighed fra en pågældende kirke med gejstlig medvirken  -  kan dette dog finde sted, hvis en præst indvilliger i at forestå højtideligheden og evt. mod betaling.

Hvad koster en begravelse eller bisættelse, hvis afdøde ikke er medlem af Folkekirken?

Det er forbundet med ekstraomkostninger til kirke eller kapel, betjening,  hvis afdøde ikke er medlem af Folkekirken.
Desforuden kan priserne på gravsteder variere, idet Folkekirken yder et tilskud til lejen af gravstedet, hvilket falder væk hvis afdøde ikke er medlem af Folkekirken.

Her kan du se de almindelige priser for begravelse og bisættelse.