Information til pårørende


Herunder har vi samlet information til pårørende, man kan forholde sig til, når en af sine nære afgår ved døden.

Det kan du selv gøre, når et menneske er sovet ind

Er et menneske sovet ind i sit eget hjem, skal du som noget af det første kontakte afdødes egen læge -  eller vagtlægen hvis det er i tidsrummet mellem kl. 16 og 08.

Sker dødsfaldet på et plejehjem, hospice eller hospital vil personalet det pågældende sted -  være behjælpelig med at kontakte en læge.

Lægen udfylder dødsattesten

Lægen bekræfter dødsfaldet og skal herefter inden for en given tidsperiode udfylde en dødsattest.

Hvis der er tvivl omkring dødsfaldet skal politiet underrettes før lægen kan skrive en dødsattest, og det er den pågældende læge der foretager underretningen.

Fra det øjeblik dødsfaldet indtræder og til lægen udfylder en dødsattest går der flere timer.

Bedemanden kontaktes

Når dødsfaldet er indtruffet – kontaktes bedemanden. Vi aftaler dernæst i fællesskab, hvordan det videre forløb skal være.

Inden samtalen med os vil det være en god idé at finde afdødes dåbsattest og evt. sundhedskort frem, idet dåbsattesten dokumenterer afdødes fulde navn, samt medlemskab af Folkekirken. Sundhedskortet dokumenterer afdødes cpr. Nr. Dokumenterne skal bruges ved udfyldelse af "Anmeldelsen af dødsfaldet".