Hvem kan få begravelseshjælp?


Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør uden at efterlade sig formue.  Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælpen til boet.

Har du spørgsmål omkring udbetaling af begravelseshjælp -  kan du kontakte Udbetaling Danmark telefon 70 12 80 83.

Hvor meget kan man få i Begravelseshjælp?

 1. Hvis børn i alderen fra 0 til 17 år skal begraves, er begravelseshjælpen 9.750 kr. (i 2021), dette gælder også dødfødte børn
 2. Hvis voksne fra 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 11.650 kr. (i 2021)
 3. Hvis afdøde er født før 1. april 1957, er hjælpen dog altid på mindst 1.050 kr. Dette beløb reguleres ikke.

Afdødes eventuelle formue bestemmer hjælpens størrelse

I formuen indgår f.eks.:

 1. Indestående i banken
 2. Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 3. Kontanter
 4. Ejendomsværdi
 5. Værdi af andele i andelsboligforeninger
 6. Anparter og investeringsbeviser
 7. Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet
 8. Dokumenteret gæld

Afdøde efterlader ægtefælle eller børn

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 38.950 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 50.600 kr. (i 2021).

Afdøde var enlig

Hvis afdøde hverken  efterlader sig  en ægtefælle eller børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 19.550 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på 31.200 kr. (2021).

* Kilde: Borger.dk – januar 2021

Du kan læse mere om begravelseshjælp på Borger.dk.