Begravelseshjælp 2022


A) Hvis afdøde er under 18. år er begravelseshjælpen et fast beløb på kr. 9.850,-

B) Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få kr. 11.800,-  i begravelses, men beløbet er formuebestemt

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 39.450 kr. Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 51.200 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.750 kr. Er afdødes formue over 31.550 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt

I formuen indgår f.eks.:

  1. Indestående i banken
  2. Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  3. Kontanter
  4. Ejendomsværdi
  5. Værdi af andele i andelsboligforeninger
  6. Anparter og investeringsbeviser
  7. Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet
  8. Dokumenteret gæld

C) Hvis afdøde er født før 1. april 1957   -  kan du få mindst  kr. 1050,-  i begravelseshjælp uanset formue  - beløbet er aldersbestemt

 

* Kilde: Borger.dk – januar 2022

Du kan læse mere om begravelseshjælp på Borger.dk.