Omsorg for den afdøde


Først og fremmest drager vi omsorg for det menneske der er sovet ind. Bedemanden hjælper gerne med påklædning til den sidste rejse og hjælper afdøde over i kisten.

Pårørende er til enhver tid velkommen til at deltage, hvis muligt og hvis de ønsker det.

Til kapel eller kirke

Når afdøde er forflyttet til kisten, føres afdøde til kapellet eller kirken, hvor højtideligheden finder sted.

Dette sker sammen med pårørende ellers kan bedemanden gøre det selv, hvis pårørende ikke har mulighed for at deltage. Denne transport sker i vores rustvogn.

Udsyngning

Hvis du som pårørende ønsker det, er vi behjælpelige med en udsyngning, hvor der synges nogle salmer -  som afdøde holdt af.

Dokumenter til offentlige instanser

Omkring anmeldelse af dødsfaldet – indberetter vi dødsfaldet elektronisk til begravelsesmyndigheden. I specielle tilfælde er det nødvendigt at vi udfærdiger og bringer anmodningen til de offentlige instanser.

Kontakt til præsten og planlægning af begravelse eller bisættelse

Vi kontakter på dine vegne præsten med henblik på fastsættelse af datoen for højtideligheden, og er i det hele taget behjælpelig med at arrangere begravelsen eller bisættelsen.

Det betyder også, at vi kan være  behjælpelig med bestilling af avisannoncer, kistedekoration kranse eller hjerter med bånd, pyntning af kirken, kaffebord, gravsten etc. ud fra dine ønsker.