Askespredning over åbent hav / Deling af aske


Har du et ønske om at få askespredning over åbent hav, eller asken delt og begravet flere steder er dette muligt.  Du skal dog offentligt have tilkendegivet dette mundtligt eller på skrift  -  jf. Lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding §3 stk 2. (retsinfo.dk)

Det er en god idé, at  begge tilkendegivelser forefindes på skrift, idet der herved ikke hersker tvivl om dine ønsker.

Askespredning skal foregå over åbent hav, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter.   -  Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det afgørende er, at der det pågældende sted -  er den fornødne strøm, således at asken hurtigt bliver opløst i vandet. Af samme grund må urnen ikke nedsænkes direkte  i havet uden at den er tømt for asken.  -  Heller ikke hvis det er et letopløseligt materiale urnen er produceret af. Af samme grund er det således heller  ikke tilladt at sprede asken over landjorden, indsøer eller vandløb.

Det er de pårørende, der skal sørge for at få asken spredt. Askespredning skal foregå på en sådan måde, at den ikke vækker opsigt. Fyhn Bedemandsforretning hjælper gerne med askespredningen, hvis dette ønskes.

Se vores udvalg af urner her

Deling af ens aske kan komme på tale, hvis du eksempelvis er opvokset i udlandet, men har levet det meste af livet i Danmark. I sådanne tilfælde tillader ministeriet, at asken deles. Således at en del af asken nedsættes på en kirkegård her i landet -  mens resten af asken føres til en kirkegård i udlandet. Ligeledes er det muligt at tilkendegive,  at en del af asken spredes over hav - og en del nedsættes på en kirkegård.

Blanketten "Spredning af aske over åbent hav" / "Askedeling"

www.personregistrering.dk kan du hente blanketten ”Spredning af aske over åbent hav” / "Askedeling", som du kan udfylde og printe ud. Du kan også vælge  at nedskrive dine ønsker  på et vilkårligt stykke papir  -   Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Du skal også huske dato og underskrift.

Den udfyldte og underskrevne blanket lægges  sammen med dine øvrige papirer, som dine pårørende får brug for i forbindelse med dødsfaldet.

Tilladelser fra Kirkeministeriet til spredning af aske

De tilladelser som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008 - vil fortsat være gældende, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Lovteksten lyder:

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse  - kan afgørelsen indbringes for Skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.