Hvordan foregår en bisættelse?


Bisættelse med bøn, salmer og tale

Hvordan foregår en bisættelse i Holsted egentligt? En bisættelse begynder oftest med et præludium og en indgangssalme. Præsten beder herefter en bøn og læser en tekst fra Bibelen, hvorefter menigheden synger en salme.

Efter salmen holder præsten en tale af mere personlig karakter over afdøde. Talen bliver ofte aftalt delvist i samråd med de efterladte.

Præsten foretager jordpåkastelsen - efterfulgt af Fadervor.

Præsten takker af og indbyder fx til efterfølgende mindesamvær.
Hvorefter der afsluttes med endnu en salme, og kisten bæres ud til rustvognen under et postludium.

Kisten bæres ud

Ved en bisættelse bæres kisten ud til rustvognen.

Der synges eventuelt en salme som afslutning på højtideligheden, hvorefter afdøde føres til krematoriet.

Blomster og  kranse fra højtideligheden lægges på det valgte gravsted.
Se forslag til blomster her

Hvad koster det at blive bisat?

Som bedemand bliver jeg ofte stillet det spørgsmål. Jeg har derfor sammensat forskellige priseksempler, for at give dig overblik over, hvad det koster. Har du specielle ønsker, så spørg endelig - Klik her for priseksempler

Afhængig af forholdene omkring kapel/kirke og kirkegård, kan der forekomme en merudgift på kørsel med rustvognen.

Brændingskister

Brændingskisterne laves fra bunden af møbelplader, da dette materiale er det mest miljøvenlige, når kisten skal brændes
- Læs mere om vores kister her
og se udvalget af kister her

Blomster

Hvis ikke der ønskes en specifik blomsterbutik til bisættelsen, bruger vi som udgangspunkt en fra lokalområdet i Holsted, alt efter hvor begravelsen afholdes. Her bestiller vi ud fra jeres ønsker. I er selvfølgelig også velkommen til selv at bestille blomster til bisættelsen i Holsted.
Klik her for at se forskellige ideer

Urnenedsættelse

1-2 uger efter bisættelsen er urnen som regel klar til udlevering fra krematoriet.

Urnen bringes til kirkegården, hvorefter kirkegårdspersonalet kontakter de pårørende med henblik på urnenedsættelsen.

Er der et ønske om at gravstenen er på plads ved urnenedsættelsen, således at alt foretages i samme seance - kan der gå længere tid inden de pårørende kontaktes, idet gravstenen skal være på plads. Vær opmærksom på at de pårørende selv skal kontakte kirkegården ved tvivl spørgsmål vedrørende urnenedsættelsen.

Urnenedsættelse - Anonym plæne

For at håndhæve begrebet ”Anonym plæne” må der som udgangspunkt ingen pårørende være til stede - ved urnenedsættelsen i den Anonyme plæne - i så tilfælde ville graven jo ikke være anonym.

Proceduren i den sammenhæng er som oftest, at de pårørende modtager en skriftlig meddelelse om -  at nedsættelsen i den Anonyme plæne har fundet sted.

I dag er der dog mange der ønsker den Anonyme plæne  -  grundet praktiske foranstaltninger. Nogle ønsker ikke at være til besvær for ens pårørende, nogle ønsker et vedligeholdelsesfrit gravsted etc. - grundene kan være mange.

Derfor er det på de fleste kirkegårde i dag muligt, at være med til nedsættelsen af urnen, eller de pårørende kan få gravstedet anvist efter nedsættelsen, hvis dette ønskes.

Se i øvrigt afsnit om askespredning over åbent hav
Se i øvrigt afsnit om urnenedsættelse på privat ejendom

Urner

Vi har også et stort udvalg af urner - Se udvalget af urner her

Alle vores urner er specifikt udvalgt med ét øje på naturen - Derfor er alle urnerne i vores sortiment 100% nedbrydelige.